עדכונים שוטפים


הצטרפו לקבוצה שלנו    ב FACEBOOK     "הבית הירוק לחיים"
- - - - - - - - - - - - - - -

אוטיזם

אוטיזם הינה לקות נוירולוגית התפתחותית מורכבת. רמת הפגיעה והליקויים משתנים אצל המאובחנים. האוטיזם נחשב כלקות קשה ומוכרת במוסד לביטוח לאומי כנכות בשיעור של 100%.
במחקרים בארץ ובעולם אין עדיין פתרון לפשר האוטיזם, בעוד אחוז המאובחנים בלקות עולה משנה לשנה ועומד היום על אחד ל-150 לידות. מתוך כלל המאובחנים כאוטיסטים, גדול מספר הבנים פי ארבע ממספר הבנות. הלוקים בתסמונת יחיו עם לקות זו לאורך כל חייהם.
לא ניתן לאבחן אוטיזם בבדיקות טרום הריון. ניתן לאבחן אוטיזם מגיל שנה וחצי וקיימים פערים גדולים בין התפקודים השונים.
האוטיזם מתבטא בהפרעות התפתחות רחבות המאופיינות בשלושה תחומים:
תקשורתי, חברתי והתנהגותי.


תקשורתי:
• קשר עין לקוי.
• לקוי בדיבור ובשפה.
• שימוש בקולות.
• קושי בהבעת רגשות וקריאת רגשות הזולת.


חברתי:
• איחור התפתחותי רב תחומי.
• משחק לקוי.
• חוסר הבנה של מצבים חברתיים.


 התנהגותי:
• אובססיביות וחזרתיות.
• שגרה קבועה עם קושי בשינויים.
• בעיות התנהגות.
• אלימות עצמית או כלפי הזולת.
• חוסר מודעות לסכנה.
• חוסר בוויסות חושי.
• הפרעות אכילה.
• הפרעות שינה.

חלק גדול מהאוטיסטים מאובחנים כסובלים מלקויות נוספות, כגון: פיגור, בעיות קשב וריכוז, מחלות נפשיות, בעיות התנהגות ואפליפסיה.
במקרים רבים יש צורך במעורבות פסיכיאטרית והתערבות תרופתית.